از شعار بدم می آید وقتی میگوییم اقدام و عمل باید بلند شویم

حسین ابوالهادی گفت: وقتی رهبری می فرمایند اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، اگر ما پیرو ولایت هستیم باید عمل کنیم، من از شعار بدم می آید وقتی میگوییم اقدام و …

ادامه